Categorieën
Wellbeing

Vijf sleutelmomenten om werkdruk te managen

Vijf sleutelmomenten om werkdruk te managen

Moeilijke maar noodzakelijke gesprekken

Ongeveer 1 op de 3 werknemers in Vlaanderen ervaart een hoge werkdruk. Hebben die mensen dan ook écht te veel werk, of hoe zit dat juist? En wanneer grijp je best in als leidinggevende om alles (terug) in goede banen te laten verlopen voor je team? Wij scheppen klaarheid en overlopen vijf sleutelmomenten voor een constructief gesprek.

Werkdruk is niet louter objectief

Op elke werkvloer is er een zekere mate van druk. Mensen moeten nu eenmaal een bepaald aantal taken voltooien binnen een bepaalde tijdspanne. Als dat niet naar behoren en/of binnen de opgegeven deadlines lukt, dan is de werkdruk te hoog. Maar er zit ook meer achter.


Iemand kan objectief gezien niet zo veel werk hebben, maar door omstandigheden toch veel druk ervaren. Bijvoorbeeld omdat de verwachtingen onduidelijk zijn, de taken niet aansluiten bij iemands ervaring of opleidingsniveau, of omdat de persoon in kwestie een perfectionist is. Werkdruk is dus heel individueel verschillend.

Van werkdruk naar werkstress

Een zekere druk is trouwens niet problematisch. Mensen krijgen net energie van het onder controle krijgen van uitdagende situaties – zolang ze behapbaar zijn. Maar als die druk te lang aanhoudt, dan helt deze over naar werkstress. Dat heeft dan weer een impact op de teamsfeer, misschien zelfs op de organisatie, maar natuurlijk ook op de medewerkers zelf.

Mensen hun prestaties gaan erop achteruit bij aanhoudende werkdruk en stress. Ze beginnen te twijfelen aan zichzelf en hun competenties. Op lange termijn bestaat de kans dat ze door deze situatie uitvallen. Voorkomen is dus, zoals altijd, beter dan genezen.

Als leidinggevende is het belangrijk om regelmatig het gesprek aan te gaan over werkdruk en stress. En die gesprekken zien er anders uit naargelang het moment. Iets preventief bespreekbaar maken, doe je op een heel andere manier dan wanneer er effectief werkstress is.

Sleutelrol van de leidinggevende(n)

Om werkdruk in de kiem te smoren, heb je dus iemand nodig die zicht heeft op ieders workload én die begrijpt hoe stress zich uit bij de verschillende teamleden. Want ja, ook dat is hoogst individueel. De ene wordt wat meer opvliegend onder druk, de andere hoor je ineens veel minder.


Gelukkig kent een leidinggevende zijn team als geen ander. Toch is het belangrijk om regelmatig het gesprek aan te gaan, net omdat het gaat over zeer individuele zaken. En die gesprekken zien er uiteraard anders uit naargelang het moment. Iets preventief bespreekbaar maken, doe je op een heel andere manier dan wanneer er effectief werkstress is.

Kans voor groei en ontwikkeling

Klinkt dat als een hele uitdaging? We gaan niet liegen, het ís niet evident om zulke gesprekken te voeren. Maar bij How’s Work benadrukken we liever dat verzuim en werkhervatting ook kansen biedt voor groei en ontwikkeling. Op zulke momenten kan je de gezondheid, tevredenheid en het engagement van je medewerker(s) bevorderen.


Wij onderscheiden de volgende vijf sleutelmomenten waarop een leidinggevende best een gesprek aangaat om de werkbeleving (opnieuw) te optimaliseren:

sleutelmoment 1: werkdruk voorkomen

Preventief maak je best afspraken over de balans tussen werk en privé, en probeer je mensen taken te geven die het beste aansluiten bij hun talenten. Pols bij het teamoverleg steeds naar ieders behoeften, verwachtingen en zorgen. Misschien zijn er wel digitale tools die zaken kunnen automatiseren? Of AI kan het werk verlichten waar mogelijk (en wenselijk).

Verzuim en werkhervatting ook kansen biedt voor groei en ontwikkeling. Op zulke momenten kan je de gezondheid, tevredenheid en het engagement van je medewerker(s) bevorderen.

sleutelmoment 2: werkdruk bespreken

Merk je dat iemand regelmatig pauzes overslaat, meer fouten maakt, wat meer geïrriteerd is? Als leidinggevende is het je taak om dit snel in de gaten te hebben, want een ‘open door policy’ of ‘vraaggestuurd leiderschap’ werkt simpelweg niet.


En ook al is het misschien een natuurlijke reflex, neem niet zomaar zaken uit handen als een medewerker zegt dat die het druk heeft – zo ondermijn je hun autonomie. Ga liever in gesprek over de oorzaken en breng samen mogelijke oplossingen in kaart. Zo zet je mensen in de driver’s seat, waardoor ze weer energie krijgen.

sleutelmoment 3: werkSTRESS bespreKEN

We gaven het eerder al aan: stress kan zich bij iedereen anders uiten. Maak proactief de signalen bespreekbaar, zodat je ze makkelijker kan (h)erkennen en sneller actie kan ondernemen als dat nodig is. Zo voorkom je een kantelpunt, want uit onderzoek weten we dat hoe langer je hiermee wacht, hoe moeilijker het tij te keren is.

sleutelmoment 4: Begeleiding bij burn-out

In het slechtste geval krijgt iemand in je team een burn-out. Dat is trouwens zeker niet altijd het gevolg van een te hoge werkdruk. Wat de oorzaak ook is, let in elk geval op met goedbedoelde vragen zoals “Waarom heb je mij niet gezegd dat het niet meer ging?” (zie ook punt 2). Zo bestendig je net het stigma rond stress en burn-out.

 

Maak duidelijk dat je bezorgd en betrokken bent, maar probeer vooral te luisteren en te ondersteunen. Stem het contact tijdens de werkonderbreking af op de persoonlijke nood van de medewerker – de gesprekken mogen vooral geen extra druk betekenen.


Geen makkelijke opdracht, net omdat je dit soort gesprekken niet vaak voert. Organisaties voorzien hiervoor dus best een leidraad, zodat leidinggevenden over de nodige handvaten beschikken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen.

Ga liever niet enkel reactief te werk, maar ook preventief en proactief. Dat veronderstelt natuurlijk dat leidinggevenden het juiste gesprek kunnen voeren op het juiste moment.

sleutelmoment 5: Begeleiding bij werkhervatting

Wanneer iemand terug aan de slag gaat na een langere afwezigheid, wees dan positief en stel de medewerker meteen gerust: “We zijn blij dat je terug bent. Weet dat je altijd bij mij terecht kan, en dat we de tijd nemen die nodig is om terug in je ritme te komen.”


Vermijd druk, en ga iemands burn-out vooral niet bagatelliseren. Een uitspraak als “Misschien moet je gewoon wat meer ontspannen” komt ongevoelig en beschuldigend over. Bereid jezelf als leidinggevende dus liefst goed voor op wat je best zegt (en wat niet) voor een vlotte re-integratie.

Het belang van tijdig ingrijpen

Het is vaak lastig voor organisaties om inzicht te krijgen in wat werkdruk en -stress precies betekenen op de werkvloer. Vaak wordt het pas concreet als er zich problemen voordoen en de gevolgen zichtbaar worden door verloop, burn-out, absenteïsme of moeizame rekrutering.

 

Ga liever niet enkel reactief te werk, maar ook preventief en proactief. Dat veronderstelt natuurlijk dat leidinggevenden het juiste gesprek kunnen voeren op het juiste moment. En dat is niet evident, want het gaat tenslotte om gevoelige en persoonlijke zaken.

Wil je je medewerkers meer veerkracht geven en/of je leidinggevenden hierin ondersteunen? Afhankelijk van jullie noden en de beschikbare tijd, denken wij met je mee. We hebben verder verschillende leerinterventies en oplossingen die we aanpassen naar jouw doelstellingen en uitdagingen. Onze werkdruk toolbox biedt bijvoorbeeld onmiddellijk hulp. Of ga voor een van onze keynotes, workshops of leadership sessions over werkdruk om wat meer in de diepte te gaan. Zo zetten we samen druk en stress om naar kansen voor groei en ontwikkeling.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch
Categorieën
AI@WORK Digitaal welzijn Wellbeing

Slimmer werken met generatieve AI

Slimmer werken met generatieve AI

AI als behulpzame partner

Artificiële intelligentie roept anno 2024 vaak nog vragen op: “Haal ik nu wel écht alles uit AI? Of heeft het allemaal geen zin, want die nieuwe technologie gaat mij uiteindelijk toch vervangen?” In deze blog shiften we graag het perspectief: AI kan ons werk verlichten én leuker maken, zolang je leert hoe je er het beste mee omgaat. 

Een korte stand van zaken

Je hoort tegenwoordig over de ene interessante AI-toepassing na de andere. Iedereen heeft er de mond van vol, en intussen gaat het al lang niet meer over wat kunstmatige intelligentie nu precies ís. Daar gaan wij toch nog even eerst dieper op in. Dan begrijp je achteraf nog beter hoe deze technologie ons kan versterken.


Ons menselijke brein past zich continu aan op basis van de (nieuwe) informatie die het binnenkrijgt. Dat heet neuroplasticiteit. AI-systemen, gebaseerd op neurale netwerken, werken op een heel gelijkaardige manier: ze worden getraind om te leren en te evolueren. Het is dus niet gewoon een krachtig hulpmiddel, maar een echte cognitieve partner.

AI als cognitieve uitbreiding

ChatGPT en consorten bekijk je dus best als een uitbreiding van je eigen cognitieve capaciteiten. AI-toepassingen kunnen je helpen bij het verwerken van complexe gegevens, en ze kunnen routineuze of tijdsintensieve taken uit handen nemen (van je medewerkers). Maar er is meer.

Generatieve AI (specifiek gericht op het creëren van nieuwe inhoud) kan ook best creatief uit de hoek komen, in de zin dat het zaken bedenkt waar je zelf misschien nooit was opgekomen. Daar kan jij dan weer verder mee aan de slag. Beschouw AI-powered toepassingen dus liever als een soort partner in je denkproces. Het maakt je niet vervangbaar, je versterkt er jezelf gewoon mee.

Een bijkomend voordeel: doordat je het meer routineuze werk kan ‘uitbesteden’ aan kunstmatige intelligentie, kunnen jij en je medewerkers focussen op het meer ‘menselijke’ werk en eerder creatieve of strategische taken. Kortweg: het helpt je potentieel om voorop te (blijven) lopen in jouw sector.

AI transformeert de manier waarop we werken, en deze samenwerking vraagt ook om nieuwe vaardigheden. Want om effectief de juiste en relevante resultaten te krijgen, is het belangrijk om gerichte prompts te formuleren.

Nood aan nieuwe vaardigheden

AI transformeert dus de manier waarop we werken, en deze samenwerking vraagt ook om nieuwe vaardigheden. Want om effectief de juiste en relevante resultaten te krijgen, is het belangrijk om gerichte prompts te formuleren.

We moeten met andere woorden optimaal leren omgaan met AI. En dat wordt een work in progress, want de ontwikkeling van deze technologie staat niet stil. (Zei er daar iemand ‘levenslang leren’?)

 

Voorbeeld van een goede prompt

We doen meteen even een voorzet, om het wat concreter te maken. Het is niet voldoende om gewoon een instructie te geven zoals: “Schrijf een uitnodiging voor mensen die deelnemen aan de opleiding ‘Slimmer werken met AI’.”


Voorlopig kunnen AI-toepassingen je gedachten nog niet lezen. Breng je achterliggende denkproces dus liever in kaart, zodat ChatGPT of Microsoft Copilot zoveel mogelijk context en input heeft. Dan krijg je eerder zoiets als prompt:

Wil je een zo goed mogelijk resultaat, denk dan minstens even goed na over de parameters van je prompt.

“Je bent een learning consultant en je gaat een beknopte, aantrekkelijke tekst schrijven die bedoeld is als uitnodiging voor een opleiding die gericht is op [specifiek vakgebied of vaardigheid]. Alle praktische info vind je in het document in bijlage. De tekst moet de unieke voordelen van de opleiding benadrukken, belangrijke details bevatten zoals de datum, locatie, en hoe men zich kan aanmelden, en vooral, de lezer overtuigen dat deelname hun carrière of persoonlijke ontwikkeling zal verrijken. Gebruik overtuigende taal die enthousiasme en nieuwsgierigheid opwekt bij de doelgroep, die voornamelijk bestaat uit [omschrijving van de doelgroep, bijvoorbeeld ‘jonge professionals’, ‘ervaren marketeers’, etc.].”

Kortom: wil je een zo goed mogelijk resultaat, denk dan minstens even goed na over de parameters van je prompt. Het is een hele boterham, maar het werkt véél beter. Probeer het zelf eens uit!

Belangrijke disclaimers

Het is aan bedrijven en overheden om te zorgen voor transparante en eerlijke AI-systemen die de privacy en waarden van gebruikers respecteren,.

Met gevoelige data moet je bijvoorbeeld altijd opletten – technologie is niet onfeilbaar. Denk ook altijd kritisch na: klopt wat er hier staat nu écht? Vraag gerust na welke bronnen of methoden er gebruikt werden om het antwoord of resultaat te genereren. En check deze bronnen dan ook.

Maak je organisatie futureproof

Wil je meer weten over alle mogelijkheden die de samensmelting van menselijke en kunstmatige intelligentie biedt? How’s Work helpt jouw organisatie met plezier om slimmer te werken met AI.

Van inspirerende keynote tot hands-on workshop en alles ertussen: jij kiest. Ons AI@Work aanbod bouwt mee aan het futureproof maken van jouw organisatie. 

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Categorieën
Webinar

WEBINAR – Slimmer met AI – 09 juli

SLIMMER WERKEN
MET GENERATIEVE AI

Hoe AI jouw werkgeluk verhoogt

 

De kranten en magazines staan er vol van; uitspraken als “we moeten artificiële intelligentie omarmen”, “Generatieve AI zal het werkveld voorgoed veranderen” en zelfs “De meerderheid van de banen gaat verdwijnen” domineren de discussie. Hoewel vaak vanuit een negatief perspectief benaderd, bezit AI het potentieel om ons werkgeluk significant te verhogen, mits goed ingezet.

Bij How’s Work? hebben we de afgelopen maanden de kracht van generatieve AI in onze rollen als learning professionals en HR adviseurs getest. Samen met onze achtergrond in neurowetenschappen biedt dit ons een uniek perspectief om AI niet alleen als een technologisch hulpmiddel te zien, maar als een integraal onderdeel van leren en ontwikkeling.

Hoewel nog niet iedereen op de AI-trein is gesprongen, willen we dat met ons nieuwe AI@Work aanbod veranderen.

In dit exclusieve webinar werken we samen met Ilona Boomsma en Jean-Luc Laval, auteurs van de bestseller Beter, Sneller, leuker – optimaal ontwikkelen met generatieve AI. Samen delen we exclusief en volledig gratis onze beste prompts en grootste inzichten die voor ons het verschil hebben gemaakt.

Deze sessie is bedoeld voor HR en L&D professionals die klaar zijn om op de AI-trein te springen.

 
 • Wat is de concrete impact van AI binnen jouw bedrijf?
 • Hoe kunnen tools zoals ChatGPT of Co-pilot jouw job vereenvoudigen?
 • Welke risico’s moet je in acht nemen bij het integreren van AI in je werk?
 • Leer hoe je de ideale prompts opstelt om tijd te besparen en je te concentreren op wat echt telt: menselijke begeleiding naar meer productiviteit, focus en werkplezier.

Dit webinar is volzet. Een concrete vraag? Geef ons een seintje!

We zien elkaar online op dinsdag 09 juli 2024 van 15u00 – 16u00

We beperken de groep tot 35 personen om voldoende interactiviteit te behouden.

Dit webinar wordt gegeven via Teams. De link krijg je enkele dagen voor het webinar.

METEEN AAN DE SLAG?

ONTDEK ONZE LEERINTERVENTIES ROND SLIMMER WERKEN MET AI

ALLE EVENTS

Keep
In Touch
Categorieën
Webinar

WEBINAR – WERKDRUK – 01 juli

BEHOUD JE ENERGIE
BIJ WERKDRUK

DE 5 SLEUTELMOMENTEN VOOR LEIDINGGEVENDEN

 

In de huidige moderne werkomgeving ervaren veel medewerkers de uitdagingen van werkdruk. De druk om prestaties te leveren, deadlines te halen en te voldoen aan hoge verwachtingen kan overweldigend zijn. Werkdruk kan niet alleen een negatieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers, maar ook op de kwaliteit van het werk en de productiviteit.

Het webinar ‘Behoud je energie bij werkdruk’ is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen bij het begrijpen en beheersen van werkdruk in hun team.

Tijdens dit interactief webinar krijg je inzicht in de oorzaken en gevolgen van werkdruk, en leer je aan de hand van 5 sleutelmomenten effectieve strategieën en technieken om jouw werkdruk (en dat van je team) te verminderen.

Deze sessie is bedoeld voor HR professionals en leidinggevenden die op zoek zijn naar leerinterventies rond het efficiënt omgaan met werkdruk.

 

We zien elkaar online op maandag 01 juli 2024 van 12u00 – 13u00

We beperken de groep tot 35 personen om voldoende interactiviteit te behouden.

Dit webinar wordt gegeven via Teams. De link krijg je enkele dagen voor het webinar.

BLOG

Je kent het wel: een drukke periode op het werk, iedereen steekt even een tandje bij… Maar wat is de impact daarvan op je medewerkers? Hoe voorkom je dat ieders reserves opraken en ze echt op hun tandvlees zitten? Stress volledig vermijden is niet realistisch, maar ook niet nodig. Met slimme body budgeting kom je al een heel eind!

SCHRIJF JE HIER IN 

METEEN AAN DE SLAG?

ONTDEK ONZE LEERINTERVENTIES ROND WERKDRUK

ALLE EVENTS

Keep
In Touch
Categorieën
Wellbeing

Waarom welzijn veel meer is dan ‘plezier’

Waarom welzijn veel meer is dan ‘plezier’

De 4 dimensies van werkgeluk

Je hoort het langs alle kanten: het welzijn van mensen staat onder druk. En nee, een pingpongtafel of meditatiesessie gaat dat niet ineens oplossen. Wat maakt dan wél een wezenlijk verschil; waar zetten organisaties best op in? In deze blog scheiden we voor jou het pseudo-wetenschappelijke kaf van het wetenschappelijke koren.

Werk is geen Tomorrowland

Soms lijkt het alsof werken even plezierig moet zijn als een dagje op een festival. Maar laat ons eerlijk zijn: dat is niet erg realistisch. Pizza Friday of een teambuilding kan dan wel plezant zijn, maar dat verbleekt nog steeds bij het plezier dat mensen uit hun privéleven weten te halen.

 

Toch focussen de meeste welzijnsinitiatieven net op dat plezier. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich goed voelen tijdens het werk, maar welzijn gaat over meer dan dat. Plezier is niet onze enige behoefte – we hebben meer nodig om gelukkig te zijn.

Welzijn omvat vier dimensies

Grof gesteld zijn er sinds de oertijd al vier behoeften waaraan we dagelijks proberen te voldoen: veiligheid, beloning, ontwikkeling en bijdragen (tot de overleving van de groep). Ook op het werk zijn we op zoek naar het invullen van die behoeften. Dan hebben we het eerder over:

 

 • Tevredenheid: over je loon of de status die bij je job hoort bijvoorbeeld. Dit biedt je ook een zekere veiligheid.
 • Plezier: gezellige praatjes, leuke taken enzovoort vormen een bron van goede gevoelens (‘beloning’, zeg maar).
 • Engagement: op het werk zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen, waardoor je je meer betrokken voelt.
 • Zinvolheid: werk geeft potentieel betekenis aan je leven. Al was het maar omdat je bijdraagt aan je team of de organisatie. Of omdat je je vanuit je baan misschien inzet voor de maatschappij.

Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich goed voelen tijdens het werk, maar welzijn gaat over meer dan dat. Plezier is niet onze enige behoefte - we hebben meer nodig om gelukkig te zijn.

Wil je écht een impact hebben op het algemene geluksgevoel van mensen, dan is het belangrijk om op elk van die vier dimensies in te zetten. En zoals je misschien zelf al kon afleiden: leidinggevenden spelen daar een belangrijke rol in.


Weet wel dat factoren zoals persoonlijkheid, levensfase en verwachtingen bepalen in welke mate deze behoeften spelen. Een one size fits all aanpak werkt niet dus. Het is aan leidinggevenden om te achterhalen waar iedereen binnen het team meer of minder nood aan heeft, om daar vervolgens op in te spelen.

Werkgeluk is domeingeluk

Wat verder ook nog belangrijk is om te beseffen: werkgeluk is domeingeluk. Werk is een levensgebied met heel specifieke omstandigheden, regels en beperkingen waar we niet omheen kunnen. Zoals we eerder aanhaalden: het zal vaak niet zo plezierig zijn als een dagje Tomorrowland. Maar werk biedt ook vormen van geluk die we in ons vrijetijdsleven niet vinden.


Denk maar aan ‘in de flow zijn’: een toestand waarin we de tijd uit het oog verliezen en veel gedaan krijgen, waardoor we ons ook goed voelen. Uit onderzoek blijkt dat we die flow veel vaker ervaren wanneer we werken (54%) tegenover in onze vrije tijd (18%). Mensen met een ijverende of doelgerichte natuur halen ook veel geluk uit hun werk doordat ze kunnen groeien in hun vak en als mens.

Welzijn is een totaalbeleving

Kortom: werk heeft veel te bieden, maar ook niet alles. Daar moeten we eerlijk en realistisch in zijn. Wél kunnen organisaties zich ervoor inzetten om alles uit het werk te halen dat eruit te halen valt. Intussen heb je begrepen dat dat niet alleen draait om leuke extraatjes zoals pingpongtafels en yogasessies. Want welzijn is geen hype.

 

Zorg voor engagement door mensen groeikansen en verantwoordelijkheden te geven. Zet in op stimulerend leiderschap. Geef mensen zinvolle taken én waardering. Maak de waarden en missie van je organisatie duidelijk. En verlies ook niet de basics uit het oog zoals veiligheid en gezondheid op het werk. Met de inzichten uit dit artikel en deze compacte lijst aan to do’s, heb je alvast een goed startpunt om werk te maken van welzijn op het werk.

Kan je (team van leidinggevenden) hier nog wat ondersteuning in gebruiken? Of denk je dat een inspirerende keynote of workshop de perfecte kick-off is om grondig werk te maken van welzijn binnen jouw organisatie? Daar kan How’s Work bij helpen – contacteer ons gerust, dan bekijken we samen hoe we het beste inzetten op werkgeluk voor iedereen binnen jouw organisatie.

Kan je (team van leidinggevenden) hier nog wat ondersteuning in gebruiken? Of denk je dat een inspirerende keynote of workshop de perfecte kick-off is om grondig werk te maken van welzijn binnen jouw organisatie? Daar kan How’s Work bij helpen – contacteer ons gerust, dan bekijken we samen hoe we het beste inzetten op werkgeluk voor iedereen binnen jouw organisatie.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Categorieën
Business Case

Zo supportert AG voor zijn leidinggevenden

AG INSURANCE, supporter van leidinggevenden

Business case

Care. Dare. Deliver. Share. Dat zijn de vier basiswaarden van AG insurance. Maar wanneer de nadruk bij de leidinggevenden te sterk ligt op ‘deliver’, dan heeft dat een impact op de verbondenheid en het welzijn. Gelukkig durven ze bij AG zichzelf uitdagen én vernieuwen, met de hulp van Coliberate en How’s Work. We vertellen je hier hoe ze nu (nog) beter zorg dragen voor hun medewerkers.

Van verandering tot overrompeling

AG is een organisatie die niet stilstaat. De voorbije jaren gebeurden er tal van veranderingen, zowel op macroniveau als op het microniveau van de processen en systemen. Het middenkader kreeg nieuwe initiatieven waarbij er een onevenwicht ontstond tussen het people management en de operationele taken.

 

Je begrijpt het al (en herkent het misschien vanuit je eigen organisatie): er ontstond een work overload. De leidinggevenden kwamen niet meer toe aan hun leidinggevende taken. Om terug tot een gezonde balans te komen, kwamen ze aankloppen bij Coliberate en How’s Work.

AG, supporter van leidinggevenden

Samen met HR startten we een pilootproject op, onder de noemer ‘Supporter of our Leaders’. Een knipoog naar de gekende slogan “AG, supporter van jouw leven”. Het doel: een nieuwe manier van werken co-creëren, waarbij de leidinggevenden aan het stuur zitten en de verandering mee vormgeven.

Supporter of our Leaders is een knipoog naar de gekende slogan "AG, supporter van jouw leven".

Pauze, analyse en reflectie

Eerst werd er uitgebreid de tijd genomen om te luisteren naar alle stakeholders. Op basis daarvan stelden we een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst op voor de leidinggevenden. De kwantitatieve data uit de (geanonimiseerde) survey verrijkten en verfijnden we vervolgens met een reeks diepte-interviews.

 

Het resultaat daarvan: een geïntegreerd rapport met een objectieve analyse van de situatie en een aantal aanbevelingen. Ideaal als vertrekpunt om te zorgen voor duurzame verandering.

Co-creatie, innovatie en ontwikkeling

Door het rapport te delen en te bespreken, kregen we alle neuzen in dezelfde richting. En die richting is: vooruit! We brachten een co-creatieproces op gang om de aanbevelingen te vertalen naar concrete thema’s waarmee de leidinggevenden in werkgroepen aan de slag gingen. Daarbij kwam (onder andere) het volgende steeds aan bod:

 

 • Hoe is de situatie nu met betrekking tot dit thema, en hoe zou ze in de toekomst beter kunnen zijn?
 • Wat zijn quick wins die meteen kunnen geïmplementeerd worden, en hoe kunnen we big wins realiseren?
 • Welke opleidingen kunnen je versterken in je rol?

 

De werkgroepen konden elkaar ook bevragen en feedback geven, wat voor extra reflectie en kruisbestuiving zorgt.

Een revolutie was niet aan de orde. Een evolutie wel. En dat is exact waar dit traject voor heeft gezorgd.

Een 360° aanpak

Omdat we vanuit onze gedragsexpertise en veranderkunde weten dat het belangrijk is om de organisatiecontext in vraag te stellen, werden er tegelijkertijd ook werksessies opgezet met het managementteam. De volgende vraagstukken werden zo onder andere besproken en aangepakt:

 

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de focus niet alleen op de korte termijn komt te liggen?
 • Hoe kunnen we onze teams beter/anders ondersteunen om hun rol beter/anders op te pakken?
 • Welk gedrag willen we morgen zien? Welke mindset(s) willen we promoveren?

De (tussentijdse) resultaten en impact

De resultaten van de verschillende werkgroepen en -sessies werden daarna gebundeld en geïmplementeerd. Een aangepast trainingsprogramma zorgt voor de nodige ondersteuning, en regelmatige polls leveren waardevolle feedback op zodat er snel kan worden bijgestuurd indien nodig.

 

Hoewel het pilootproject nog in de implementatiefase zit, kunnen we toch al iets kwijt over wat tot op heden de impact is van ‘Supporter of our Leaders’. Allereerst: AG kreeg een ander perspectief op leiderschap aangereikt. Dit helpt de organisatie onder andere om de leiderschapsrol te verduidelijken: van competenties en tijdsbesteding tot verantwoordelijkheden. 

 

Ook het welzijn op de werkvloer vaart wel bij dit traject. De zelfredzaamheid die we promoveren zorgt voor autonomie, er werden meer betekenisvolle relaties gecreëerd en competenties werden verder ontwikkeld. Kortom: de structurele verbeteringen hebben een positieve impact op het welzijn.

Wat maakt het traject bijzonder?

Het is geen one-shot-project, maar echt een nieuwe manier van werken – er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met andere departementen zoals HR. Silo’s werden met succes doorbroken, en dat is zeker mede dankzij de ondersteuning van het managementteam. Zo werd er een nieuwe dynamiek gecreëerd waarbij mensen klaarstaan voor de uitdagingen van morgen.

 

Is jouw organisatie net als AG klaar om zichzelf uit te dagen? Kunnen jouw teams (extra) ondersteuning gebruiken om het samenwerken te voeden? Coliberate en How’s Work heeft de ervaring en skills om daarbij te helpen. Contacteer ons gerust, we horen graag of we ook voor jouw organisatie een positieve verandering kunnen inzetten.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Categorieën
Business Case

Werkdruk en Re-integratie bij Stad Mechelen

Werkdruk en re-integratie bij Stad Mechelen

Business case

Bij Stad Mechelen maken meer dan duizend werknemers elke dag het verschil voor de stad en haar burgers. Bouwen aan een stad voor alle Mechelaars en meebouwen aan het Mechelen van morgen: daar gaat logischerwijze ook een zekere werkdruk mee gepaard. Benieuwd hoe zij werk maken van mentaal welzijn? Lees snel verder.

De impact van stress en werkdruk

Je hoort het helaas wel vaker: mensen kunnen de alsmaar stijgende werkdruk en stress niet aan, waardoor ze langdurig out zijn. Dat is in heel wat organisaties het geval. Wist je dat België zelfs goed op weg is om tegen 2035 de kaap te ronden van 600.000 langdurig afwezige medewerkers? Dat kan beter.

Een doordachte visie op welzijn

Stad Mechelen maakte er daarom haar missie van om stress zo veel mogelijk in te dijken, om zo ook burn-outs te voorkomen. In 2021 lanceerde de organisatie in dat kader een ‘welzijnspiramide’ die bestaat uit vijf pijlers:

 • Gevoel van betekenis
 • Talent en engagement
 • Fysieke gezondheid
 • Mentale veerkracht
 • Sociale verbinding

Samen vormen die een handige kapstok om het hele welzijnsbeleid en alle acties te kaderen naar medewerkers toe. Een eerste concreet initiatief binnen de peiler van mentale veerkracht bestond zo bijvoorbeeld uit een online platform dat mentale gezondheidszorg op afstand biedt.

Ziekteverzuim zit - helaas - in de lift: België is goed op weg om tegen 2035 de kaap te ronden van 600.000 langdurig afwezige medewerkers.

Gezocht en gevonden: proactiviteit

Zo’n platform is natuurlijk een leermethode die niet voor iedereen werkt. Bovendien gebeurde ondersteuning eerder ad hoc, naast een aantal losse opleidingen rond bijvoorbeeld het herkennen van de signalen van stress. Vanuit een aantal medewerkers kwam dus de vraag naar andere manieren om hun mentaal welzijn te verbeteren. 

Stad Mechelen bleef niet bij de pakken zitten en zag het als een uitnodiging om het welzijnsverhaal breder te trekken én meer proactief aan de slag te gaan. Zo kwamen ze terecht bij How’s Work.

Leertraject op maat

Na een uitgebreide intake en heel wat interviews met leidinggevenden van verschillende departementen ontdekten we twee zaken. Enerzijds werd er vooral gefocust op de medewerkers zelf in de bestaande aanpak. Anderzijds hadden de leidinggevenden nood aan concrete handvaten om burn-out te voorkomen én was er nog ruimte om de re-integratie na uitvallen te verbeteren. 

Met die inzichten gingen we aan de slag om een leertraject op maat te ontwikkelen. Leidinggevenden spelen daarin een sleutelrol, zowel in de preventieve als de curatieve fase. Zo stonden er vijf sleutelmomenten centraal waarin leidinggevenden een gesprek (kunnen) aangaan met hun mensen:

 • Preventief
 • Bij werkdruk
 • Bij werkstress
 • In geval van burn-out
 • Bij re-integratie

Tijdens opleidingen konden ze zich hierin verdiepen. Er werd trouwens niet alleen op een ‘klassieke’ manier geleerd. Met behulp van oefeningen en simulaties met een professionele acteur konden ze met alle kennis ook echt meteen aan de slag gaan.

Transfer van kennis en skills

De toolbox die ze op het einde mee kregen, zorgt voor de nodige ondersteuning achteraf: daarin vinden ze korte explainer video’s, tips en instructies om de oefeningen met succes ook binnen hun eigen team te doen. Die transfer beschouwen we bij How’s Work als ongelofelijk belangrijk: zo blijft de kennis niet alleen in de opleiding hangen.

Welzijn is niet iets om ‘af te vinken’, het vraagt om blijvende aandacht.

Duurzaam werkgeverschap

Het leertraject op maat versterkt alle blokken van de welzijnspiramide, en het is bovendien een duurzame aanpak. Welzijn is dan ook niet iets om ‘af te vinken’, het vraagt om blijvende aandacht. Stad Mechelen heeft er alvast alle tools voor in huis om die aandacht te kunnen geven. Een teken van duurzaam werkgeverschap!

Wil je met jouw organisatie ook (meer) gericht inzetten op welzijn? We nemen jullie met plezier op sleeptouw. Stuur ons onderaan deze pagina een bericht, en je hoort snel van ons.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Categorieën
Webinar

WEBINAR – UNPLUG TO RE-CONNECT – 24 juni

UNPLUG TO
RE-CONNECT

LEER DECONNECTEREN

De ‘always-on(line) culture van werken op afstand in combinatie met ons ‘novelty seeking brain’ maak het soms moeilijker om echt te deconnecteren van het werk. We blijven allemaal wel eens ‘aan’ staan wanneer er een deadline nadert, maar altijd geconnecteerd zijn, kan ook een grote impact hebben op onze productiviteit.

Van overprikkeling tot concentratieproblemen: de gevolgen van altijd aan staan, hebben een grote impact op onze productiviteit. We zijn dan ook snel geneigd om te denken: goed, weg ermee! Digital detox dan maar? Natuurlijk is het een goed idee om je smartphone soms gewoon weg te leggen (zeker voor het slapen), of om bewust minder doelloos te scrollen, maar laat je acties daar vooral niet stoppen. 

In dit webinar ontdekken we de 3 vormen van deconnectie (digitaal, psychologisch en emotioneel) die je helpen om je te concentreren (tijdens het werk) en je mentaal los te koppelen van het werk (buiten het werk).

In dit gratis webinar gaan we aan de slag met concrete technieken die ervoor zorgen dat jij (en jouw team), zowel online als offline, over de nodige vaardigheden en afspraken beschikt om efficiënter te connecteren en te deconnecteren.

Deze sessie is bedoeld voor HR professionals en leidinggevenden die op zoek zijn naar leerinterventies rond gezond (de)connecteren.

We zien elkaar online op maandag 24 juni 2024 van 12u00 – 13u00

We beperken de groep tot 25 personen om voldoende interactiviteit te behouden.

Dit webinar wordt gegeven via Teams. De link krijg je enkele dagen voor het webinar.

BLOG

Digital wellbeing’ staat hoog op de prioriteitenlijst van HR. We moeten aan de slag met dit topic van de nieuwe arbeidsdeal, en dé vraag is natuurlijk: hoe moet je dat ‘deconnecteren’ precies implementeren?

SCHRIJF JE HIER IN 

METEEN AAN DE SLAG?

ONTDEK ONZE LEERINTERVENTIES ROND DECONNECTEREN

ALLE EVENTS

Keep
In Touch
Categorieën
Webinar

WEBINAR – INTRAPRENEURSHIP – 17 juni

INTRAPRENEURSHIP

EMPOWER JE MENSEN

Soms heeft het kleinste idee de grootste impact. Organisaties hebben er dus alle baat bij dat mensen persoonlijk initiatief nemen. Maar hoe stimuleer je zelf-leiderschap en ondernemend gedrag?

Tijdens dit gratis webinar ontkrachten we verschillende mythes over intrapreneurship, en leer je je team (her)ontdekken als intrapreneurs. Klaar om elk talent optimaal te benutten? Kom dan zeker luisteren.

 • Kom te weten wat intrapreneurship wel en niet is (spoiler: nee, je hoeft geen Steve Jobs te zijn om te ondernemen in je job!)
 • Ontdek de 4 pijlers van intrapreneurship en leer beter begrijpen wat mensen nodig hebben om pro-actief te ondernemen
 • Ga over tot actie: stimuleer intrapreneurship binnen je organisatie, je team en je eigen job aan de hand van bestaande tools en best practices

We ontkrachten verschillende mythes, helpen mensen om hun ondernemende kant beter te leren (ver)kennen, en we leren hen verschillende technieken aan om met succes te ondernemen. Zo nemen je medewerkers meer initiatief, hoe groot of klein dat ook mag zijn, en bouwen ze stap voor stap mee aan een betere organisatie. 

Deze sessie is bedoeld voor HR-professionals en leidinggevenden die op zoek zijn naar concrete leerinterventies om het intrapreneurship in hun organisatie een boost te geven. 

We zien elkaar online op maandag 17 juni 2024 van 12u00 – 13u00

We beperken de groep tot 25 personen om voldoende interactiviteit te behouden.

Dit webinar wordt gegeven via Teams. De link krijg je enkele dagen voor het webinar.

BLOG

Je hoeft geen Steve Jobs te zijn om een ondernemer te zijn. Ook in je eigen job kan je ondernemen. Organisaties die dat idee omarmen en hun medewerkers aansporen om die intrapreneurial rol op te nemen, zijn het meest futureproof. Want de toekomst is en blijft onzeker, maar je boekt meer resultaten met een wendbare workforce die zichzelf kan (en mag) sturen. 

SCHRIJF JE HIER IN 

METEEN AAN DE SLAG?

ONTDEK ONZE LEERINTERVENTIES ROND INTRAPRENEURSHIP

ALLE EVENTS

Keep
In Touch
Categorieën
Webinar

WEBINAR – LEVENSLANG LEREN – 16 mei

LEVENSLANG
LEREN

BOOST YOUR BRAIN

Altijd blijven bijleren, uitdagingen aangaan en problemen oplossen, … Zijn wij daar wel voor gemaakt? Zijn wij dan geen gewoontedieren? Of komt het er écht gewoon op neer om een open mindset aan te kweken?

Tijdens dit webinar nemen we een kijkje in ons lerende brein. Aan de hand van zowel dagdagelijkse voorbeelden (een nieuwe software tool uitproberen) als spectaculaire voorbeelden (een violiste leert weer spelen nadat ze de helft van haar brein verliest), ontdekken we de kracht van neuroplasticiteit.

Ons brein is gebouwd om te leren, problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. Er hangen alleen enkele belangrijke voorwaarden aan vast. Aan de hand van het Boost your brain framework© bekijken we wat jij nodig hebt om jouw learning agility bij te schaven.

In dit gratis webinar staan we stil te staan bij de voorwaarden van neuroplasticiteit (ofwel de maakbaarheid van ons brein) en geven we concrete handvaten om jouw lerende brein een boost te geven.

Deze sessie is bedoeld voor iedereen die aan de hand van wetenschappelijke principes zijn/haar brein een boost wil geven.

We zien elkaar online op donderdag 16 mei 2024 van 12u00 – 13u00

We beperken de groep tot 35 personen om voldoende interactiviteit te behouden.

Dit webinar wordt gegeven via Teams. De link krijg je enkele dagen voor het webinar.

BLOG

In deze blog nemen we een deep dive in het verandervermogen van ons brein door de jaren heen. En hoewel er een grond van waarheid zit in bepaalde clichés, kunnen we blijven leren op elke leeftijd.

SCHRIJF JE HIER IN 

ALLE EVENTS

Keep
In Touch