LEIDERSCHAP BIJ HERSTEL &
RE-INTEGRATIE

HET GESPREK AANGAAN OP 5 SLEUTELMOMENTEN

Langdurige afwezigheid (door ziekte) kan een grote impact hebben. Niet alleen voor het team, de leidinggevende en de organisatie, maar ook voor de  persoon zelf. Langdurige afwezigheid resulteert niet alleen in inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, maar ook in het verminderd gevoel van zelfwaarde en competentie.

Uit onderzoek weten we dat hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het wordt voor hen om terug te keren naar het werk. Net daarom is het van cruciaal belang dat de band tussen medewerker en organisatie warm’ gehouden wordt. En hierin spelen de leidinggevenden een sleutelrol.

Maar waar begint én eindigt die rol als leidinggevende? Hoe vaak kan/moet ik contact opnemen met iemand die langdurig ziek is? Wat vertel ik aan het team? En wat als ik een dringende (zakelijke) vraag heb die enkel deze persoon kan beantwoorden?

Tijdens de opleiding ‘leiderschap bij herstel & re-integratie’ ontdek je hoe je verzuim kan benaderen als waardevolle kans voor groei en ontwikkeling. We staan stil bij de rol van de leidinggevende bij herstel en re-integratie en gaan we concreet aan de slag met het oefenen van gesprekken aan de hand van simulaties met een professioneel acteur.

Na deze opleiding …

 •  … begrijp jij het belang van effectieve re-integratie voor zowel de medewerkers als de organisatie.
 •   … weet jij waar jouw rol als leidinggevende begint en eindigt.
 •  … ken jij de 5 sleutelmomenten waarin het cruciaal is om het gesprek met je team/medewerker aan te gaan.
 • … kan jij langdurige afwezigheid en re-integratie bespreken met jouw medewerker.
 • … weet je dat verschillende mensen in jouw team anders kunnen reageren op een ingrijpende gebeurtenis.
 •   … kan jij anticiperen en reageren op de verschillende reacties van de medewerker.
 • … weet jij wat er van jou verwacht wordt wanneer iemand voor langere tijd uitvalt.
 • … weet jij wat de rol is van HR, arbeidsgeneesheer, etc.
 • … weet jij dat dit een effect heeft op jouw team.
 • … kan jij dit bespreekbaar maken in jouw team.
 • … kan jij preventief herval voorkomen wanneer de medewerker terug aan de slag gaat.
 • … ken jij de valkuilen wanneer iemand uit ziekteverlof terugkomt.
 • … kan jij gesprekstechnieken oefenen a.h.v. simulaties met een professioneel acteur.

Wat is het belang van herstel en re-intagratie gesprekken?

 • Wat zeggen de cijfers over de impact van de leidinggevende?
 • Wat is het belang van een herstel – en re-integratie gesprekken?
 • Hoe kan ik deze positief beïnvloeden?

Wat wordt er van mij verwacht?

 • De 5 sleutelmomenten
 • Waar begint en eindigt mijn rol als leidinggevende?
 • Hoe en hoe vaak neem ik contact op?
 • Welke hulpkanalen zijn er binnen onze organisatie?
 • Aan welke praktische zaken moet ik denken (OOO, Whats app-groepen, …?)

Herkennen van en inspelen op signalen van burn-out.

 • Wanneer spreekt men over een burn-out en wanneer niet?
 • Welke signalen wijzen op een burn-out?
 • Wat kan je als leidinggevende doen als je werknemer zich in één van de risico stadia bevindt?

Hoe ga ik in gesprek met mijn medewerker?

 • Hoe start ik het gesprek?
 • Hoe reageer ik wanneer een medewerker me zelf aanspreekt?
 • Simulaties: de deelnemers oefenen de verschillende technieken rond het omgaan met de verschillende reacties in aan de hand van simulaties.
 • Nabespreking in groep.

Hoe vang ik dit op in mijn team?

 • Wat is het effect van een medewerker die ‘uitvalt’ op het team?
 • Hoe maak ik dit bespreekbaar?
 • Hoe communiceer ik een ingrijpende gebeurtenis?
 • Simulaties in hoefijzer: bespreekbaar maken met het team.
 • Nabespreking in groep.

Hoe zorg ik voor een vlotte re-integratie?

 • Hoe bereid ik een goede re-integratie voor?
 • Wat zijn de meest voorkomende valkuilen die zorgen voor ‘herval’
 • Hoe kan ik deze fouten voorkomen?
 • Hoe maak ik dit bespreekbaar?
 • Simulaties rond het werkhervattingsgesprek.

De standaard duurtijd van deze opleiding is een hele dag. Afhankelijk van de doelstellingen, kan dit worden uitgebreid of aangevuld met extra modules.

Deze workshops worden georganiseerd voor groepen tot 12 personen om de interactiviteit te garanderen.

Deze opleiding wordt uitsluitend offline gegeven. 

Wij laten deze sessie graag aansluiten bij jouw organisatiecultuur en  doelstellingen. Daarom voorzien wij steeds een intakegesprek.

ONZE LEADERSHIP SESSIONS

Up-to-date blijven rond deze thema's?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch