UNPLUG TO
RE-CONNECT

AAN DE SLAG MET DECONNECTIE 

Dankzij het ‘recht op deconnectie’ uit de arbeidsdeal is het belang van deconnectie meer dan ooit onderstreept. Terecht, want altijd geconnecteerd zijn heeft een negatieve impact op onze concentratie en ons vermogen om mentaal los te komen van het werk. 

Een ‘deconnectiecharter’? Dat is voor organisaties een goed vertrekpunt om een kader te bieden! Maar hoe breng je deconnectie in de praktijk wanneer de noden en behoeften van iedere medewerker kunnen verschillen? 

Een ‘one-size-fits-all’-aanpak laat hier te wensen over. Wel door deconnectie vanuit verschillende invalshoeken bekijken en door medewerkers en leidinggevenden concrete handvaten te geven om afspraken op teamniveau te maken en individueel te experimenten met hersteltechnieken.

Deze toolbox biedt onmiddellijke ondersteuning voor meer focus en balans werk-privéJust in time, just in place. Effectiever kan niet.

UNPLUG TO RE-CONNECT

DE TOOLBOX

Met deze toolbox kunnen leidinggevenden en interne trainers, maar ook medewerkers zelf aan de slag om aan de slag te gaan met deconnectie in de praktijk. De kern van de toolbox bestaat uit 5 oefeningen om deconnectie in het team te bespreken en/of individueel mee aan de slag te gaan. In de toolbox kan je verder heel wat instrumenten vinden om concrete actiepunten te bepalen op maat van het team en de organisatie. 

HOE WERKT HET?

De toolbox begeleidt medewerkers, leidinggevenden en interne trainers in 3 stappen:

VOORBEREIDING

Aan de hand van korte instructievideo’s maken wij de medewerkers en leidinggevenden wegwijs in het werken met de instrumenten uit de toolbox.  

Duurtijd: 15 min.

ROLL-OUT

Ga de slag met de toolbox om deconnectie in de praktijk te brengen en/of in het team te bespreken. De output is een concreet actieplan waar de individuele medewerkers en/of het team mee aan de slag kan.

Duurtijd: Tussen 45 tot 90 min.

FOLLOW-UP

Ook na de lancering van de toolbox blijven inzetten op transfer naar de praktijk door kleine learning snacks, zoals podcasts, korte check-ins en video’s in te zetten.

Duurtijd: 5 min. per learning snack

DE TOOLBOX

Een demo van deze toolbox vind je hieronder, zo krijg je een beter idee van wat deze juist inhoudt. Wil jij de hele toolbox bekijken? Geef ons dan een seintje!

Deze klanten gingen je voor

FAQ

WERKEN MET EEN TOOLBOX

De output van elke oefening zijn concrete actiepunten op teamniveau en/ of op individueel niveau. Dit gaat steeds over kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken.

Het grootste voordeel van werken met een toolbox is dat de medewerker zelf op zijn of haar eigen tempo en gewenst moment aan de slag kan gaan met de oefening. Daarnaast is de toolbox zo opgebouwd de oefeningen op teamniveau kunnen besproken worden met de leidinggevende als facilitator. Dit toont niet alleen betrokkenheid van de leidinggevende, maar zorgt er ook voor dat de oefening automatisch geënt wordt op de leefwereld van het team.

Een toolbox kan als stand-alone leerinterventie worden ingezet. Al onze toolboxen zijn namelijk zo gebouwd dat de medewerker en de leidinggevende aan de hand van de introductie video’s en instructie sheets zelfstandig aan de slag kan. Optioneel is het mogelijk om de toolbox te koppelen aan de workshop ‘Unplug to re-connect‘.  

Deze toolbox is bedoeld voor alle medewerkers en leidinggevenden die ondersteuning en concrete handvaten kunnen gebruiken om beter te leren deconnecteren en deconnectie bespreekbaar te maken binnen hun team.

 

DE AANPAK & INHOUD
DE 5 OEFENINGEN

De ‘always-on(line) culture’ van werken op afstand in combinatie met ons ‘novelty seeking brain’ maakt het moeilijker om echt te deconnecteren van het werk. We blijven allemaal wel eens ‘aan’ staan wanneer er een deadline nadert, maar altijd geconnecteerd zijn, kan ook een grote impact hebben op onze productiviteit. 

Geen werkgerelateerde communicatie na de uren als oplossing? Niet het beste idee wanneer je weet dat de behoeften van medewerkers hierin kunnen verschillen. Sommigen van ons liever ’s avonds langer werken zodat ze overdag boodschappen kunnen doen, terwijl anderen toch liever een strikte scheiding tussen het werk en privéleven aanhouden.

Daarom benaderen wij deconnectie niet als werken van ‘9 to 5’ of als een one-size fits all, maar wel vanuit verschillende invalshoeken.

Afhankelijk van of je meer wilt focussen op het efficiënt gebruik van tools en meetings of op beter herstel tijdens en na de werkuren, kun je een andere oefening kiezen.

Eenzelfde manier van deconnecteren voor het volledige team? Zo eenvoudig is het niet.

Onderzoek wijst namelijk uit dat er twee typen mensen zijn als het gaat om het combineren van werk- en privérollen. Als je een ‘separator-type’ bent, geef je de voorkeur aan een duidelijker onderscheid tussen werk en privéleven. Terwijl een ‘integrator-type’ de voorkeur geeft aan een flexibelere werk-privé regeling waarin verschillende rollen samenvloeien. Afhankelijk van je stijl heb je andere behoeften in het loskoppelen en zul je van tijd tot tijd andere technieken nodig hebben om los te koppelen.

Zet deze oefening in wanneer je bewustzijn wilt creëren over de verschillende behoeften in deconnectie. Door de deconnectiestijlen in het team te bespreken, kan er collectief rekening gehouden worden met deze verschillende behoeften.

Korte pauzes nemen tijdens de werkdag en inzetten op optimaal herstellen na het werk is belangrijk. Dat is niets nieuws. Het zorgt ervoor dat we niet alleen aan het einde van de dag nog energie over hebben, maar ook dat we tijdens de werkdag meer energie hebben en productiever zijn. Echter, in de praktijk nemen we vaak niet de tijd voor pauzes en denken we niet na over welk type rust tot een beter herstel leidt.

Een sociale activiteit gepland na een dag vol meetings of toch eerder een sportles meepikken? Onderzoek wijst uit dat het wel degelijk loont om hierover na te denken. Hoe je doorheen de dag jouw energie hebt ingezet, bepaald voor een groot stuk wat aan het einde van de dag tot optimaal herstel kan leiden. 

Zet deze oefening in wanneer je aan de hand van de 7 soorten rust beter wilt herstellen tijdens en na werktijd, zowel individueel als in teamverband.

Digitale hulpmiddelen verbeteren ons leven aanzienlijk. Denk aan thuiswerken, tegelijkertijd in hetzelfde document werken en communiceren zonder vertraging.

Anderzijds, dragen deze digitale hulpmiddelen ook bij aan het gevoel van ‘altijd beschikbaar te moeten zijn’ via meerdere kanalen om zo mogelijks geen belangrijke informatie te missen. Dit beïnvloedt natuurlijk onze focus, productiviteit en het gevoel van voldoening aan het einde van een werkdag.

Het is dus noodzakelijk om te weten welke communicatiekanalen worden ingezet voor urgente en/of belangrijke communicatie en andersom. 

Zet deze oefening in wanneer je, aan de hand van een communicatiematrix, je focus wilt verhogen, onderbrekingen wilt verminderen en de overvloed aan berichten over verschillende kanalen wilt minimaliseren.

De dooddoener van onze mentale energie tijdens en na een werkdag? Inefficiënte meetings en meeting-marathons.

We hebben allemaal (wel eens) van die dagen vol met meetings die nergens toe leiden, of we zitten vast in meetings die net zo goed een e-mail hadden kunnen zijn. We weten maar al te goed dat deze  dagen of meetings een negatieve invloed hebben op onze productiviteit, onze tevredenheid en onze energie.

Zet deze oefening als checklist gedurende een meeting in wanneer je, individueel of met het team, wilt herbekijken hoe de meetings worden aangepakt om hun efficiëntie en dynamiek te verbeteren.

Tegenwoordig veranderen dingen aan een sneltempo, vooral binnen organisaties. Al deze veranderingen kunnen wegen op onze werkdruk en draagkracht. Dit resulteert vaak in werkstress met een impact op ons lichaam, maar ook op hoe we ons voelen, denken en gedragen.

We ervaren allemaal wel eens werkstress als er een drukke periode aankomt. Het goede nieuws is dat ons lichaam eigenlijk gebouwd is om met stress om te gaan. We hebben reserves om uit te putten en zelfs wanneer deze reserves bijna op zijn, geeft ons lichaam signalen dat we rust moeten nemen. Helaas negeren we vaak deze signalen van ons lichaam. Het herkennen ervan is echter cruciaal om te veel werkstress te voorkomen.

Zet deze oefening in wanneer je de  de individuele stresssignalen van jezelf of die van je team wil ontdekken en benoemen om zo steeds aandachtig te zijn voor de sweet spot tussen gezonde en ongezonde stress.

Up-to-date blijven rond deze thema's?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch