LEIDINGGEVEN AAN
HYBRIDE TEAMS

BOUW AAN HYBRIDE TEAMS

Het hybride werken heeft veel veranderd aan de manier waarop we als team samenwerken, hoe vertrouwen wordt opgebouwd en hoe mensen connecteren en de-connecteren. Dit betekent dat leidinggeven in een hybride context ook anders werkt dan wanneer het team elke dag fysiek bij elkaar is. En dat roept meteen enkele vragen op:

Hoe kan je als leidinggevende autonomie blijven stimuleren en tegelijk voor verbondenheid zorgen? Hoe bewaak je de grens tussen werk en privé? Welke afspraken wil je maken in jouw team over hoe je wil samenwerken?

De leadership session ’Leidinggeven aan hybride teams’ geeft leidinggevenden antwoord op deze vragen om succesvol om te gaan met deze nieuwe manier van werken en de teamprestaties op niveau te houden of zelfs te verbeteren.

Je gaat naar huis met het hybrid framework© vol concrete technieken om de ‘new way of working’ bewust te bouwen rond de verwachtingen en mogelijkheden binnen jouw team.

Alle teamleiders, projectleiders, scrum masters en andere leidinggevenden die op zoek zijn naar concrete handvaten rond de nieuwe manier van samenwerken. Deze opleiding is iets voor jou als je een of meerdere van deze zaken opmerkt in je team:

  • … er zijn spanningen over het aantal thuiswerkdagen, of meer in het algemeen over working from home.
  • … mensen zijn niet langer allemaal tegelijk op kantoor, waardoor de teamgeest een deuk heeft gekregen.
  • … je vindt het zelf moeilijk om de controle los te laten wanneer medewerkers niet fysiek aanwezig zijn.
  • … er bestaan enkel arbitraire of simpelweg geen afspraken over wanneer medewerkers op kantoor worden verwacht.
  • miscommunicatie doordat berichten of e-mails gemist worden, of omdat mensen onnodig mee in cc staan.
  • … een overvloed aan meetings die niet altijd efficiënt verlopen en waarbij mensen niet weten wat ze moeten doen achteraf.
  • … medewerkers voelen zich overrompeld door het werk, terwijl de eigenlijke werkdruk best meevalt.
  • … de algemene productiviteit van het team lijkt beter te kunnen, onder andere omdat de focus soms zoek is.

Wat de wetenschap zegt over ‘remote working’

Hybride werken is een uitdaging voor de teamspirit, dat heb je als leidinggevende zeker al gemerkt. De ene medewerker voelt zich enkel verbonden op kantoor, terwijl de andere de autonomie van thuiswerk op prijs stelt. Hoe komt het dat mensen zo verschillen daarin, en hoe verzoen je die twee kampen met elkaar?

Drie dingen die je absoluut moet afspreken met je team

Om het samenwerken vlot(ter) te laten verlopen, is het belangrijk om goede afspraken te maken. Wanneer wordt er op kantoor gewerkt, en voor welke taken werk je beter thuis? Hoe maak je meetings en de algemene communicatie efficiënter? Wij geven je science based antwoorden en tips

Zo verbeter je de work-life balans van je team

Leer je medewerkers beter begrijpen door te ontdekken welke verschillende (de)connectie-profielen er bestaan, en hoe je ieders (digi-)grenzen het beste kan bewaken. Een communicatiematrix die je specifiek voor jouw team invult, helpt je om de techno-overload te beperken. Je krijgt ook nog actiegerichte handvaten mee over digitale etiquette.

Het hybride framework©: jouw leidraad na vandaag

Nadat je alles te weten bent gekomen over hybride werken, maken we concreet hoe jij hier nu verder mee aan de slag kan. Het ingevulde hybride framework© wordt jouw leidraad na de opleiding, en we gaan ook dieper in op hoe je dit bij je team best aanbrengt. Met de templates, visuals en cases heb je alles in handen om het samenwerken (nog) beter te maken.

De standaard duurtijd van deze opleiding is een hele dag. Afhankelijk van de doelstellingen kan dit worden uitgebreid of aangevuld met extra modules.

Deze leadership sessions worden georganiseerd voor groepen tot 12 personen om de interactiviteit te garanderen.

Al onze leadership sessions worden zowel online als offline gegeven. De inhoud blijft hetzelfde, alleen de manier waarop passen we aan.

Wij laten deze sessie graag aansluiten bij jouw organisatiecultuur en  doelstellingen. Daarom voorzien wij steeds een intakegesprek.

ONZE LEADERSHIP SESSIONS

04

ZET WERKGELUK CENTRAAL

Up-to-date blijven rond deze thema's?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch