Categorieën
Wellbeing

Waarom welzijn veel meer is dan ‘plezier’

Waarom welzijn veel meer is dan ‘plezier’

De 4 dimensies van werkgeluk

Je hoort het langs alle kanten: het welzijn van mensen staat onder druk. En nee, een pingpongtafel of meditatiesessie gaat dat niet ineens oplossen. Wat maakt dan wél een wezenlijk verschil; waar zetten organisaties best op in? In deze blog scheiden we voor jou het pseudo-wetenschappelijke kaf van het wetenschappelijke koren.

Werk is geen Tomorrowland

Soms lijkt het alsof werken even plezierig moet zijn als een dagje op een festival. Maar laat ons eerlijk zijn: dat is niet erg realistisch. Pizza Friday of een teambuilding kan dan wel plezant zijn, maar dat verbleekt nog steeds bij het plezier dat mensen uit hun privéleven weten te halen.

 

Toch focussen de meeste welzijnsinitiatieven net op dat plezier. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich goed voelen tijdens het werk, maar welzijn gaat over meer dan dat. Plezier is niet onze enige behoefte – we hebben meer nodig om gelukkig te zijn.

Welzijn omvat vier dimensies

Grof gesteld zijn er sinds de oertijd al vier behoeften waaraan we dagelijks proberen te voldoen: veiligheid, beloning, ontwikkeling en bijdragen (tot de overleving van de groep). Ook op het werk zijn we op zoek naar het invullen van die behoeften. Dan hebben we het eerder over:

 

 • Tevredenheid: over je loon of de status die bij je job hoort bijvoorbeeld. Dit biedt je ook een zekere veiligheid.
 • Plezier: gezellige praatjes, leuke taken enzovoort vormen een bron van goede gevoelens (‘beloning’, zeg maar).
 • Engagement: op het werk zijn er veel mogelijkheden om je te ontwikkelen, waardoor je je meer betrokken voelt.
 • Zinvolheid: werk geeft potentieel betekenis aan je leven. Al was het maar omdat je bijdraagt aan je team of de organisatie. Of omdat je je vanuit je baan misschien inzet voor de maatschappij.

Natuurlijk is het belangrijk dat mensen zich goed voelen tijdens het werk, maar welzijn gaat over meer dan dat. Plezier is niet onze enige behoefte - we hebben meer nodig om gelukkig te zijn.

Wil je écht een impact hebben op het algemene geluksgevoel van mensen, dan is het belangrijk om op elk van die vier dimensies in te zetten. En zoals je misschien zelf al kon afleiden: leidinggevenden spelen daar een belangrijke rol in.


Weet wel dat factoren zoals persoonlijkheid, levensfase en verwachtingen bepalen in welke mate deze behoeften spelen. Een one size fits all aanpak werkt niet dus. Het is aan leidinggevenden om te achterhalen waar iedereen binnen het team meer of minder nood aan heeft, om daar vervolgens op in te spelen.

Werkgeluk is domeingeluk

Wat verder ook nog belangrijk is om te beseffen: werkgeluk is domeingeluk. Werk is een levensgebied met heel specifieke omstandigheden, regels en beperkingen waar we niet omheen kunnen. Zoals we eerder aanhaalden: het zal vaak niet zo plezierig zijn als een dagje Tomorrowland. Maar werk biedt ook vormen van geluk die we in ons vrijetijdsleven niet vinden.


Denk maar aan ‘in de flow zijn’: een toestand waarin we de tijd uit het oog verliezen en veel gedaan krijgen, waardoor we ons ook goed voelen. Uit onderzoek blijkt dat we die flow veel vaker ervaren wanneer we werken (54%) tegenover in onze vrije tijd (18%). Mensen met een ijverende of doelgerichte natuur halen ook veel geluk uit hun werk doordat ze kunnen groeien in hun vak en als mens.

Welzijn is een totaalbeleving

Kortom: werk heeft veel te bieden, maar ook niet alles. Daar moeten we eerlijk en realistisch in zijn. Wél kunnen organisaties zich ervoor inzetten om alles uit het werk te halen dat eruit te halen valt. Intussen heb je begrepen dat dat niet alleen draait om leuke extraatjes zoals pingpongtafels en yogasessies. Want welzijn is geen hype.

 

Zorg voor engagement door mensen groeikansen en verantwoordelijkheden te geven. Zet in op stimulerend leiderschap. Geef mensen zinvolle taken én waardering. Maak de waarden en missie van je organisatie duidelijk. En verlies ook niet de basics uit het oog zoals veiligheid en gezondheid op het werk. Met de inzichten uit dit artikel en deze compacte lijst aan to do’s, heb je alvast een goed startpunt om werk te maken van welzijn op het werk.

Kan je (team van leidinggevenden) hier nog wat ondersteuning in gebruiken? Of denk je dat een inspirerende keynote of workshop de perfecte kick-off is om grondig werk te maken van welzijn binnen jouw organisatie? Daar kan How’s Work bij helpen – contacteer ons gerust, dan bekijken we samen hoe we het beste inzetten op werkgeluk voor iedereen binnen jouw organisatie.

Kan je (team van leidinggevenden) hier nog wat ondersteuning in gebruiken? Of denk je dat een inspirerende keynote of workshop de perfecte kick-off is om grondig werk te maken van welzijn binnen jouw organisatie? Daar kan How’s Work bij helpen – contacteer ons gerust, dan bekijken we samen hoe we het beste inzetten op werkgeluk voor iedereen binnen jouw organisatie.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch
Categorieën
Business Case

Zo supportert AG voor zijn leidinggevenden

AG INSURANCE, supporter van leidinggevenden

Business case

Care. Dare. Deliver. Share. Dat zijn de vier basiswaarden van AG insurance. Maar wanneer de nadruk bij de leidinggevenden te sterk ligt op ‘deliver’, dan heeft dat een impact op de verbondenheid en het welzijn. Gelukkig durven ze bij AG zichzelf uitdagen én vernieuwen, met de hulp van Coliberate en How’s Work. We vertellen je hier hoe ze nu (nog) beter zorg dragen voor hun medewerkers.

Van verandering tot overrompeling

AG is een organisatie die niet stilstaat. De voorbije jaren gebeurden er tal van veranderingen, zowel op macroniveau als op het microniveau van de processen en systemen. Het middenkader kreeg nieuwe initiatieven waarbij er een onevenwicht ontstond tussen het people management en de operationele taken.

 

Je begrijpt het al (en herkent het misschien vanuit je eigen organisatie): er ontstond een work overload. De leidinggevenden kwamen niet meer toe aan hun leidinggevende taken. Om terug tot een gezonde balans te komen, kwamen ze aankloppen bij Coliberate en How’s Work.

AG, supporter van leidinggevenden

Samen met HR startten we een pilootproject op, onder de noemer ‘Supporter of our Leaders’. Een knipoog naar de gekende slogan “AG, supporter van jouw leven”. Het doel: een nieuwe manier van werken co-creëren, waarbij de leidinggevenden aan het stuur zitten en de verandering mee vormgeven.

Supporter of our Leaders is een knipoog naar de gekende slogan "AG, supporter van jouw leven".

Pauze, analyse en reflectie

Eerst werd er uitgebreid de tijd genomen om te luisteren naar alle stakeholders. Op basis daarvan stelden we een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst op voor de leidinggevenden. De kwantitatieve data uit de (geanonimiseerde) survey verrijkten en verfijnden we vervolgens met een reeks diepte-interviews.

 

Het resultaat daarvan: een geïntegreerd rapport met een objectieve analyse van de situatie en een aantal aanbevelingen. Ideaal als vertrekpunt om te zorgen voor duurzame verandering.

Co-creatie, innovatie en ontwikkeling

Door het rapport te delen en te bespreken, kregen we alle neuzen in dezelfde richting. En die richting is: vooruit! We brachten een co-creatieproces op gang om de aanbevelingen te vertalen naar concrete thema’s waarmee de leidinggevenden in werkgroepen aan de slag gingen. Daarbij kwam (onder andere) het volgende steeds aan bod:

 

 • Hoe is de situatie nu met betrekking tot dit thema, en hoe zou ze in de toekomst beter kunnen zijn?
 • Wat zijn quick wins die meteen kunnen geïmplementeerd worden, en hoe kunnen we big wins realiseren?
 • Welke opleidingen kunnen je versterken in je rol?

 

De werkgroepen konden elkaar ook bevragen en feedback geven, wat voor extra reflectie en kruisbestuiving zorgt.

Een revolutie was niet aan de orde. Een evolutie wel. En dat is exact waar dit traject voor heeft gezorgd.

Een 360° aanpak

Omdat we vanuit onze gedragsexpertise en veranderkunde weten dat het belangrijk is om de organisatiecontext in vraag te stellen, werden er tegelijkertijd ook werksessies opgezet met het managementteam. De volgende vraagstukken werden zo onder andere besproken en aangepakt:

 

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de focus niet alleen op de korte termijn komt te liggen?
 • Hoe kunnen we onze teams beter/anders ondersteunen om hun rol beter/anders op te pakken?
 • Welk gedrag willen we morgen zien? Welke mindset(s) willen we promoveren?

De (tussentijdse) resultaten en impact

De resultaten van de verschillende werkgroepen en -sessies werden daarna gebundeld en geïmplementeerd. Een aangepast trainingsprogramma zorgt voor de nodige ondersteuning, en regelmatige polls leveren waardevolle feedback op zodat er snel kan worden bijgestuurd indien nodig.

 

Hoewel het pilootproject nog in de implementatiefase zit, kunnen we toch al iets kwijt over wat tot op heden de impact is van ‘Supporter of our Leaders’. Allereerst: AG kreeg een ander perspectief op leiderschap aangereikt. Dit helpt de organisatie onder andere om de leiderschapsrol te verduidelijken: van competenties en tijdsbesteding tot verantwoordelijkheden. 

 

Ook het welzijn op de werkvloer vaart wel bij dit traject. De zelfredzaamheid die we promoveren zorgt voor autonomie, er werden meer betekenisvolle relaties gecreëerd en competenties werden verder ontwikkeld. Kortom: de structurele verbeteringen hebben een positieve impact op het welzijn.

Wat maakt het traject bijzonder?

Het is geen one-shot-project, maar echt een nieuwe manier van werken – er wordt bijvoorbeeld nauw samengewerkt met andere departementen zoals HR. Silo’s werden met succes doorbroken, en dat is zeker mede dankzij de ondersteuning van het managementteam. Zo werd er een nieuwe dynamiek gecreëerd waarbij mensen klaarstaan voor de uitdagingen van morgen.

 

Is jouw organisatie net als AG klaar om zichzelf uit te dagen? Kunnen jouw teams (extra) ondersteuning gebruiken om het samenwerken te voeden? Coliberate en How’s Work heeft de ervaring en skills om daarbij te helpen. Contacteer ons gerust, we horen graag of we ook voor jouw organisatie een positieve verandering kunnen inzetten.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Categorieën
Business Case

Werkdruk en Re-integratie bij Stad Mechelen

Werkdruk en re-integratie bij Stad Mechelen

Business case

Bij Stad Mechelen maken meer dan duizend werknemers elke dag het verschil voor de stad en haar burgers. Bouwen aan een stad voor alle Mechelaars en meebouwen aan het Mechelen van morgen: daar gaat logischerwijze ook een zekere werkdruk mee gepaard. Benieuwd hoe zij werk maken van mentaal welzijn? Lees snel verder.

De impact van stress en werkdruk

Je hoort het helaas wel vaker: mensen kunnen de alsmaar stijgende werkdruk en stress niet aan, waardoor ze langdurig out zijn. Dat is in heel wat organisaties het geval. Wist je dat België zelfs goed op weg is om tegen 2035 de kaap te ronden van 600.000 langdurig afwezige medewerkers? Dat kan beter.

Een doordachte visie op welzijn

Stad Mechelen maakte er daarom haar missie van om stress zo veel mogelijk in te dijken, om zo ook burn-outs te voorkomen. In 2021 lanceerde de organisatie in dat kader een ‘welzijnspiramide’ die bestaat uit vijf pijlers:

 • Gevoel van betekenis
 • Talent en engagement
 • Fysieke gezondheid
 • Mentale veerkracht
 • Sociale verbinding

Samen vormen die een handige kapstok om het hele welzijnsbeleid en alle acties te kaderen naar medewerkers toe. Een eerste concreet initiatief binnen de peiler van mentale veerkracht bestond zo bijvoorbeeld uit een online platform dat mentale gezondheidszorg op afstand biedt.

Ziekteverzuim zit - helaas - in de lift: België is goed op weg om tegen 2035 de kaap te ronden van 600.000 langdurig afwezige medewerkers.

Gezocht en gevonden: proactiviteit

Zo’n platform is natuurlijk een leermethode die niet voor iedereen werkt. Bovendien gebeurde ondersteuning eerder ad hoc, naast een aantal losse opleidingen rond bijvoorbeeld het herkennen van de signalen van stress. Vanuit een aantal medewerkers kwam dus de vraag naar andere manieren om hun mentaal welzijn te verbeteren. 

Stad Mechelen bleef niet bij de pakken zitten en zag het als een uitnodiging om het welzijnsverhaal breder te trekken én meer proactief aan de slag te gaan. Zo kwamen ze terecht bij How’s Work.

Leertraject op maat

Na een uitgebreide intake en heel wat interviews met leidinggevenden van verschillende departementen ontdekten we twee zaken. Enerzijds werd er vooral gefocust op de medewerkers zelf in de bestaande aanpak. Anderzijds hadden de leidinggevenden nood aan concrete handvaten om burn-out te voorkomen én was er nog ruimte om de re-integratie na uitvallen te verbeteren. 

Met die inzichten gingen we aan de slag om een leertraject op maat te ontwikkelen. Leidinggevenden spelen daarin een sleutelrol, zowel in de preventieve als de curatieve fase. Zo stonden er vijf sleutelmomenten centraal waarin leidinggevenden een gesprek (kunnen) aangaan met hun mensen:

 • Preventief
 • Bij werkdruk
 • Bij werkstress
 • In geval van burn-out
 • Bij re-integratie

Tijdens opleidingen konden ze zich hierin verdiepen. Er werd trouwens niet alleen op een ‘klassieke’ manier geleerd. Met behulp van oefeningen en simulaties met een professionele acteur konden ze met alle kennis ook echt meteen aan de slag gaan.

Transfer van kennis en skills

De toolbox die ze op het einde mee kregen, zorgt voor de nodige ondersteuning achteraf: daarin vinden ze korte explainer video’s, tips en instructies om de oefeningen met succes ook binnen hun eigen team te doen. Die transfer beschouwen we bij How’s Work als ongelofelijk belangrijk: zo blijft de kennis niet alleen in de opleiding hangen.

Welzijn is niet iets om ‘af te vinken’, het vraagt om blijvende aandacht.

Duurzaam werkgeverschap

Het leertraject op maat versterkt alle blokken van de welzijnspiramide, en het is bovendien een duurzame aanpak. Welzijn is dan ook niet iets om ‘af te vinken’, het vraagt om blijvende aandacht. Stad Mechelen heeft er alvast alle tools voor in huis om die aandacht te kunnen geven. Een teken van duurzaam werkgeverschap!

Wil je met jouw organisatie ook (meer) gericht inzetten op welzijn? We nemen jullie met plezier op sleeptouw. Stuur ons onderaan deze pagina een bericht, en je hoort snel van ons.

ONZE EVENTS

UP TO DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief