UNTANGLE SESSION

Tijdens een untangle session helpen we je het kluwen van wellbeing initiatieven te ontwarren en bezorgen je een overkoepeld framework waar we bestaande initiatieven inpassen en actiepunten definiëren. Op deze manier vermijd je dat interventies hun doel voorbij gaan (of zelfs weerstand oproepen) en creëer je een plan van aanpak waarbij ‘plik plok’ interventies geplaatst worden in een dynamisch 4D framework©.

Door de overvloed aan initiatieven kan het namelijk gebeuren dat we het bos niet meer door de bomen zien en missen bestaande interventies soms zelfs hun effect. Om de impact van bestaande interventies te bestendigen en nieuwe interventies strategisch in te zetten, is het daarom cruciaal dat je over een overkoepeld framework beschikt.

Een duidelijk beeld op welke acties er al genomen werden en welke acties focus verdienen in de komende periode om het werkgeluk in jouw organisatie aan te pakken. Het 4D framework© vertaalt de strategische lijnen in concrete actie- en focuspunten die gemeten kunnen worden.

Dat is heel afhankelijk van het kluwen zelf. Hebben jullie zelf al veel maatregelen genomen en willen jullie deze graag in een consistent framework gieten? Dan hebben wij vaak met een dag voldoende. Beginnen jullie van nul en roepen jullie ook graag onze hulp in voor het uitwerken van deze initiatieven, dan hebben wij natuurlijk meer tijd nodig.

Niemand heeft werkgeluk helemaal onder controle, maar als iemand er grote invloed op kan uitoefenen, zijn het wel de organisaties die werk verschaffen. Directies, managementteams en human resources bepalen samen de omstandigheden waarin hun mensen werken.

ONZE CONSULTANCY

01

HYBRID WORKING

Hybrid Working

Ben jij op zoek naar richtlijnen en structuur om het hybride werken in jouw organisatie op lange termijn in te richten? Wij helpen je ...

02

LIFELONG LEARNING

jobdesign & crafting

Hoewel de meeste bedrijven reactief openstaan voor deze interne mobiliteit worden er proactief weinig acties ondernomen. Er is meer voor nodig dan ...

03

WELLBEING

Wellbeing

Wil jij mentaal welzijn in jouw organisatie (nog beter) op de kaart te zetten? Perfect! Aan de hand van het 4D framework maken we een concreet actieplan voor de jouw organisatie ...

04

LIFELONG LEARNING

Lifelong learning

Tijdens deze adviessessie brengen wij de drempels en mogelijkheden voor levenslang leren in kaart. We gebruiken ons 4D framework met aanbevelingen om van jouw organisatie ....

Eerder op zoek naar inspiratie voor een kick-off sessie, lunch & learn of event? Neem dan een kijkje bij onze keynotes.

Keep
In Touch