Confessions of a wellbeing expert

OPINIE ARTIKEL

>> OOIT AL EENS 'MENTAL WELLBEING' GEGOOGLED?

‘We moeten iets doen rond het welzijn van onze mensen!’ Hoe vaak hebben we dit al gehoord. En meestal vanuit een goede intentie om ervoor te zorgen dat werknemers zich ‘goed’ voelen binnen het bedrijf. En dan gaan we op zoek; we vragen onze vrienden naar wat er bij hen in de organisatie gebeurt, we denken aan die ‘toffe’ keynote speaker op het recente HR event, we lezen een boek of… we gaan googlen.

Heb je dat al eens gedaan? ‘Mental wellbeing’ gegoogled?

Ja? Dan zal het je niet verbazen dat ‘mental wellbeing’ in de sfeer van fluffyness blijft hangen. Nee, kijk dan eens naar de video hieronder. Dit is een live schermopname van wanneer ik op zoek ging naar een goede concept foto rond wellbeing.

Als dit het beeld is dat de doorsnee werknemer en werkgever heeft over ‘mental wellbeing’ dan kan ik alleen maar begrijpen dat dit niet altijd serieus genomen wordt. Als we geloven dat employee wellbeing gelijk staat aan in meditatiehouding in een wei te gaan zitten met een smoothie naast ons, dan begrijp ik dat niet iedereen het nut ervan in ziet. Akkoord, ik trek het nu op flessen, maar het beeld van wellbeing is allesbehalve helder. En dat is logisch.

 

"Als we geloven dat employee wellbeing gelijk staat aan in meditatiehouding in een wei te gaan zitten met een smoothie naast ons, dan begrijp ik dat niet iedereen het nut ervan in ziet."

>> WAAROM IS DAT EIGENLIJK ZO?

‘Welzijn op het werk’ is een begrip dat snel veranderd is, omdat het samen geëvolueerd is met het soort werk dat de meesten van ons doen. De evolutie van meer fysiek werk naar meer kenniswerk tekende zich ook af in de manier waarop bedrijven het begrip ‘mentaal welzijn’ interpreteerden. Waar de focus eerst lag bijna uitsluitend lag op de preventie van fysiek letsel, kwam er geleidelijk aan ook oog voor ‘psychosociale risico’s’. Dat klinkt natuurlijk nog vrij zwaar, een beetje als iets waar je eigenlijk niets mee te maken wil hebben. Het werd dan ook in eerste instantie gelinked met de zwaardere thema’s zoals ‘pesten op het werk’, ‘verbale agressie’, … En het lag dan ook voornamelijk in de handen van de preventieadviseurs. En geleidelijk aan kwam er ook plaats voor een ruimere visie op wellbeing, die niet alleen gaat over de angst om je slecht te voelen op het werk, maar over de mogelijkheden om mooi werk te creeëren. 

 

"De corona pandemie heeft ons doen nadenken over de plaats die werk in ons leven inneemt, 'quite quiting' is ondertussen een gekend begrip en je leest geen HR magazine meer zonder het woord 'purpose' tegen te komen. En net omdat de betekenis van werk verandert, evolueert het begrip 'wellbeing' mee."


Ook nu is de betekenis van werk weer veranderd. De corona pandemie heeft ons doen nadenken over de plaats die werk in ons leven inneemt, ‘quite quiting’ is ondertussen een gekend begrip en je leest geen HR magazine meer zonder het woord ‘purpose’ tegen te komen. En net omdat de betekenis van werk verandert, evolueert het begrip ‘wellbeing‘ mee. Dit kan het soms moeilijk maken voor organisaties en leidinggevenden om de juiste acties te ondernemen en beslissingen te ondernemen over hoe we rond welzijn werken. Wat we merken is dat de manier waarop we hiermee aan de slag gaan vaak afhankelijk van de persoon die zulke initiatieven organiseert. Dat kan de leidinggevende zijn, maar evenzeer de directie, werknemer of HR.

>> WAT IS HET PROBLEEM DAN?

Wel, het probleem is dat we allerlei acties plik-plok acties ondernemen rond ‘mental wellbeing’, maar dat er vaak geen lijn, laat staan strategie, in zit. Stel je voor dat we hetzelfde zouden doen met de kwartaalcijfers? De HR manager benadert de cijfers ‘zus’ en de leidinggevende ‘zo’. Het jammere is dat dit resulteert in het plik-plok organiseren van wellbeing initiatieven die misschien wel leuk zijn, maar weinig bijdragen aan het welzijn van mensen.

 

"Het jammere is dat dit resulteert in het plik-plok organiseren van wellbeing initiatieven die misschien wel leuk zijn, maar weinig bijdragen aan het welzijn van mensen."

 

In vele bedrijven wordt er al gewerkt rond wellbeing, maar gaat het dan eens over een workshop rond mindset en dan eens over bewegingschallenges. En dat is jammer, want dat kan ervoor zorgen dat deze initiatieven hun doel voorbijschieten, dat deze weerstand opleveren of dat het helemaal niet duidelijk is welke initiatieven er voorhanden zijn.

>> HOE LOSSEN WE DAT OP?

 

Om dat te voorkomen is het cruciaal om op een gefundeerde, strategische manier rond wellbeing te werken, op basis van een goede cocktail tussen wetenschap en praktijk en vooral met een duidelijk kader. Zowel voor degenen die de initiatieven organiseren als voor degene die ze gebruiken. Hierbij alvast enkele vragen om te stellen voor je wellbeing initiatieven gaat organiseren:

#1 WAT IS JE DOEL?

Het lijkt misschien een voor de hand liggende vraag, maar er zijn verschillende zaken te winnen met inzetten op welzijn.  Wil je in eerste instantie de retentie aanpakken of mik je vooral op het verhogen van productiviteit en creativiteit. Zie je het als een remedie tegen stress en burn-out of doe je het toch vooral in het kader van employer branding? Waarschijnlijk spelen al deze factoren mee, maar als je kijkt naar de missie en visie van je organisatie, ga je merken dat sommige factoren toch wat meer op de voorgrond staan dan andere.

#2 WAT HEB JE TE BIEDEN?

Verschillende beroepen en banen hebben andere dingen te bieden. Een magazijnier in een groot sorteercentrum alle kansen voor mooi werk geven is iets heel anders dan de beste omstandigheden creëren voor een burgerlijk ingenieur bij een groot telecombedrijf. Wat zijn de ‘wellbeing assets’ van jouw organisatie en welke zaken heb je eenvoudigweg niet te bieden? Waar bereik je met andere woorden je wellbeing-plafond?

#3 WAT ZIJN DE BRONNEN VAN (ON)WELZIJN?

Binnen bovenstaande context, welke zaken komen naar boven als bronnen van welzijn en onwelzijn. Zijn er factoren die regelmatig terugkomen over de hele organisatie heen? Zijn er bronnen die specifiek voor gelden voor departementen of teams?

#4 WAT IS JOUW FOCUS?

Als je bovenstaande vragen stelt, is de kans groot dat je met een mooie lijst van aanbevelingen, suggesties en acties komt om te werken rond welzijn. Start small! Welke zaken ga je eerst aanpakken, wat kan later en welke zaken ga je helemaal niet aanpakken. Wees eerlijk en duidelijk over die welzijnsprioriteiten en ook over de zaken die niet op de prioriteitenlijst staan.

#5 HOE VERWERK JE DIT IN DE EMPLOYER JOURNEY?

Een employee journey is erop gericht om medewerkers alles uit te werk te laten halen wat eruit te halen valt. De verschillende fasen in zo’n journey zijn ideale touchpoints om de acties rond wellbeing rond te centreren. Dek daarom op voorhand al na over hoe je acties rond wellbeing kan koppelen aan de employee journey.

Katelijn Nijsmans

CEO HOWSWORK

ONZE EVENTS

CASUS | STUREN OP WERKGELUK

HANDVATEN BIJ HYBRIDE WERKEN

Keep
In Touch