VAN PIEKEREN
NAAR VEERKRACHT

DE KUNST VAN HET LOSLATEN OP DE WERKVLOER

Betrokkenheid bij je werk drijft je tot topprestaties, stimuleert creativiteit en verhoogt je productiviteit. Het gevoel van verbondenheid met je taken en organisatie versterkt niet alleen je loyaliteit, maar ook je welzijn op het werk.

Emotionele betrokkenheid is dus belangrijk, maar is ook een tweesnijdend zwaard wanneer het overhelt naar overbetrokkenheid. In een tijd waarin veranderingen en uitdagingen zich snel opstapelen, is het nochtans begrijpelijk dat piekeren soms de overhand kan krijgen. 

Daarom is het cruciaal om de juiste technieken te krijgen om te kunnen omgaan met (pieker)gedachten op de werkvloer. In dit webinar starten we daarom allereerst met het naar de oppervlakte brengen van deze gedachten om vervolgens verschillende technieken aan te reiken (zoals anti-piekeractiviteiten, gedachtensprongen en “name it to tame it”) om hiermee om te gaan. We eindigen met het formuleren en bespreekbaar maken van deze behoeften.

Voor medewerkers en leidinggevenden die veerkrachtig willen omgaan met veranderingen en uitdagingen op de werkvloer.

Het continuum van betrokkenheid

  • Signalen van (over)betrokkenheid
  • Het verschil tussen probleemoplossend denken en piekeren
  • Oefening: Mijn stijl

Inzicht in mijn gedachtenpatronen

  • Oefening: de piekerketting in kaart
  • Controlestrategie: piekeren, people pleasen, cynisme, …
  • Oefening: Mijn controlestrategieën 

Tools & technieken

  • Oefening: anti-piekeractviteiten
  • Gedachtensprongen in kaart 
  • Oefening: de rechtbank-techniek (gedachten uitdagen)
  • Gedachten benoemen.

De lengte van een webinar varieert van 45 min. tot 120 min..

Dit webinar kan worden georganiseerd voor groepen van 20 tot 500 personen.

Al onze topics worden zowel online als offline gegeven.

ONZE WEBINARS

01

WERKEN AAN WELZIJN
Tijdens dit webinar leer je de neurowetenschap op een concrete manier toepassen om je eigen welzijn een boost te geven.

02

VOORBIJ DE DIGITALE DETOX
In dit webinar gaan we aan de slag met concrete technieken om efficiënter te (de)connecteren.

03

ONTKETEN JOUW LEERVERMOGEN
Tijdens dit webinar nemen we een kijkje in ons lerende brein en bekijken we wat jij nodig hebt om jouw learning agility bij te schaven.

04

LEIDINGGEVEN MET IMPACT
Tijdens dit webinar leer je hoe jij als leidinggevende impact hebt op de verschillende aspecten van wellbeing.

05

MAXIMALISEER JOUW IMPACT
Tijdens dit webinar leer je jouw impact op het werk en thuis te maximaliseren door een goede work-life balans

06

DIGITAAL WELZIJN
Tijdens dit webinar leer je de verschillende techno-stressoren herkennen en voorkomen.

07

ONDERNEMEN IN JE JOB
Tijdens dit webinar leer je jouw ondernemende kant beter kennen aan de hand van de 4 pijlers van intrapreneurship.

08

DE KUNST VAN LOSLATEN OP DE WERKVLOER
Tijdens dit webinar leer je veerkrachtig omgaan met veranderingen en uitdagingen op de werkvloer.

09

DE SWEET SPOT TUSSEN DRUK EN STRESS
Tijdens dit interactieve webinar krijg je inzicht in de oorzaken en gevolgen van werkdruk en leer je strategieën jouw sweet spot te vinden.
Keep
In Touch