WERKGELUK
IN MIJN TEAM

BOUWEN AAN STERKE TEAMS

Onze manier van werken in teams is sterk veranderd. Het hybride werken, de voortdurende innovatie en het post-corona tijdperk dwingt ons om teamwerk te herbekijken.  ‘How’s work?’ is een vraag die meer dan ooit onze volle aandacht verdient.

Net daarom is het belangrijk om over de juiste handvaten te beschikken om op gezette tijden deze vraag correct te stellen én te beantwoorden in jouw team. Want pas dan kunnen we ook de juiste acties ondernemen om alles uit het werk te halen wat eruit te halen valt. En dat is exact het doel van deze toolbox; handvaten aanreiken om het samenwerken van het team een boost te geven.

WERKGELUK IN MIJN TEAM

DE TOOLBOX

Met deze toolbox kunnen leidinggevenden en interne trainers zelf aan de slag om het welzijn in hun team te optimaliseren tijdens een toolbox meeting. De kern van de toolbox bestaat uit een set van vragen en oefeningen om de 4 dimensies van werkgeluk in het team te bespreken. In de toolbox kan je verder heel wat instrumenten vinden om concrete actiepunten te bepalen op maat van het team en de organisatie. Het doel van een toolbox meeting is om die concrete actiepunten vast te leggen, aan te pakken en zo het werkgeluk van het team en de teamleden te verhogen met kleine acties die een groot verschil maken.

HOE WERKT HET?

De Toolbox begeleidt interne trainers leidinggevenden in 3 stappen om het werkgeluk in hun team in kaart te brengen en te optimaliseren:

VOORBEREIDING

Aan de hand van korte instructievideo’s maken wij de leidinggevenden wegwijs in het werken met de instrumenten uit de toolbox.  

Duurtijd: 15 min.

ROLL-OUT

Ga de slag met de toolbox om het werkgeluk in het team te bespreken en te optimaliseren. De output is een concreet actieplan waar het team mee aan de slag kan.

Duurtijd: Tussen 45 tot 90 min.

FOLLOW-UP

Ook na de toolbox meeting blijven we werken aan werkgeluk door kleine learning snacks, zoals podcasts, korte check-ins en video’s in te zetten.

Duurtijd: 10 min. per learning snack

DE TOOLS

PREP-TALKS

Om de leidinggevenden te begeleiden in het organiseren van de toolbox meeting voorziet de toolbox ‘prep-talk video’s’ met instructies over het opzetten en begeleiden van de meeting.

POWERPOINT

De PowerPoint dient als ‘Visual aid’ om oefeningen en korte learning snacks visueel te maken. De oefeningen staan uitgeschreven en aandachtspunten worden besproken.

CARD DECK

Kaarten met de drivers en inhibitors van welzijn die je helpen bepalen welke acties er binnen het team ondernomen kunnen worden om het werkgeluk te verhogen.

4D BUNDEL

Dit is een e-book met de belangrijkste concepten en de templates voor de oefeningen en vormt de leidraad voor de deelnemers tijdens de toolbox meeting.

learning snacks

Korte oefeningen, inspiratie of templates die het leren en discussiëren over welzijn faciliteren. Denk aan podcasts, energizers, check-ins om zowel tijdens als na de meeting in te zetten.

LINE-OUT

De line-out begeleidt de leidinggevende tijdens de toolbox meeting. De doelstellingen worden verduidelijkt, de oefening staan uitgeschreven en eventuele aandachtspunten worden besproken.

FAQ

WERKEN MET EEN TOOLBOX

De output van een toolbox meeting is een overzicht van concrete actiepunten op elk van de 4 dimensies van welzijn in het team en dit zowel op team als individueel niveau. Dit gaat steeds over kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken.

 • Werk is geen Tomorrowland
  • Wat kan je verwachten van werk?
  • Werkgeluk = domeingeluk
 • The fundamentals – 4 dimensies van werkgeluk
  • Tevredenheid, Plezier, Engagement en Zinvolheid
  • Inzicht in mijn drivers en inhibitors
  • Oefening 4D Blauwdruk: mijn dimensies in kaart
 • Bouwen aan werkgeluk
  • Oefening: Bronnen van werk(on)geluk in ons team
  • 4D moves: Welke acties bevorderen werkgeluk?
  • Oefening Mijn 4D moves: Wat kan ik zelf doen.
 • Team actieplan
  • Oefening 4D suggestions: Wat kan ons team doen.
  • Implementatieoefening
 • What’s next?
  • Afspraken over accountability & follow up

Het grootste voordeel van werken met een toolbox is dat de leidinggevende de sessie zelf faciliteert. Dit toont niet alleen betrokkenheid, maar zorgt er ook voor dat de toolboxsessie automatisch geënt wordt op de leefwereld van het team.

Een toolbox kan als stand-alone leerinterventie worden ingezet. Al onze toolboxen zijn namelijk zo gebouwd dat de leidinggevende aan de hand van de line-out en prep-talk video’s  zelfstandig aan de slag kan. Optioneel is het mogelijk om de Toolbox ‘Werkgeluk in mijn team’ te koppelen aan een leadership session. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste concepten geduid, gaan we concreet aan de slag met enkele oefeningen en worden er instructies gegeven over de toolboxmeetings.

De Toolbox is bedoeld voor alle leidinggevenden die het welzijn in hun team bespreekbaar willen maken en op zoek zijn naar concrete handvaten om het werkgeluk van hun team te verhogen.

OUR APPROACH
WERK IN 4D

Bij HowsWork bekijken we werk in 4D. Om de vraag ‘How’s work?’ te beantwoorden moeten we namelijk naar meerdere dimensies van werk kijken.

Of je tevreden bent met je baan is iets heel anders dan effectief plezier ervaren wanneer je aan het werk bent. En je geëngageerd voelen  is niet hetzelfde als je baan zinvol vinden.

Wanneer we acties ondernemen om het welzijn in ons team te optimaliseren, is het daarom cruciaal om alle dimensies in acht te nemen. 

Wil je ‘goed’ als antwoord op de vraag ‘How’s work?’ dan is de eerste horde die genomen moet worden die van werktevredenheid. Dit hangt af van enkele basisfactoren, zoals afwisseling van taken en van het feit dat je baan je privéleven niet opeet. Maar je moet je werk ook ervaren als veilig, zowel fysiek, sociaal als psychologisch. Dat klinkt misschien heel voor de hand liggend, maar deze factoren vormen de basis.

In ons land is zowat negen op tien werkenden tevreden over zijn of haar werk. Al is ‘tevreden zijn over’ natuurlijk niet zo’n heel veeleisende standaard.

De mensen waarmee je samenwerkt, blijken een grote bron van werkplezier, de tweede horde. Dat ons werkplezier klappen heeft gekregen tijdens corona hoeven we jou niet te vertellen. De roep naar verbondenheid klonk luider dan ooit tevoren. Daarnaast willen we ook werk doen dat we graag doen en liefst het grootst mogelijke deel van de werktijd. 

Met het werkplezier is het wat minder goed gesteld. Bij een Brits onderzoek moesten smartphonegebruikers aanduiden welke 40 activiteiten zij uitvoerden, en hoe goed of slecht zij zich daarbij voelden. Werk eindigde hier op een bedroevende voorlaatste plaats vóór ‘ziek in bed liggen’. Er is dus nog marge voor meer werkplezier.

Horde 3 is actief engagement. We zijn geëngageerd als we ons werk uitdagend vinden en als we onze krachten of talenten kunnen gebruiken of ontplooien. We hebben een zinvolle toekomstvisie nodig en doelen die ons motiveren. Vrijheid en verantwoordelijkheid werkt in de meeste gevallen ook. 

In België is 13% van de werkende populatie actief geëngageerd, 63% niet geëngageerd, en 24% zelf actief ongeëngageerd. Dat zijn schrijnende cijfers.

De laatste en vierde horde naar werkgeluk – ook de moeilijkste – is hoe zinvol we ons werk vinden. Om mensen zinvol werk te geven, moet je zorgen dat hun werk ergens toe bijdraagt. Werk dat niet alleen goed is voor henzelf, maar ook voor anderen. Als organisatie zorg je er het best ook voor dat je een maatschappelijke meerwaarde hebt, die je ook helder onder woorden brengt.

Up-to-date blijven rond deze thema's?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Keep
In Touch