OUR APPROACH
WERK IN 4D

Bij HowsWork bekijken we werk in 4D. Om de vraag ‘How’s work?’ te beantwoorden moeten we namelijk naar meerdere dimensies van werk kijken.

Of je tevreden bent met je baan is iets heel anders dan effectief plezier ervaren wanneer je aan het werk bent. En je geëngageerd voelen  is niet hetzelfde als je baan zinvol vinden.

Wanneer we acties ondernemen op het vlak van wellbeing, lifelong learning en hybrid working is het daarom cruciaal om alle dimensies in acht te nemen. 

De eerste horde die genomen moet worden is die van werktevredenheid. Dit hangt af van een fair loon, maar ook het feit dat je baan je privéleven niet opeet. Je moet je werk ook ervaren als veilig, zowel fysiek, sociaal als psychologisch. Deze ietwat ouderwetse factoren vormen de basis. 

In ons land is zowat negen op tien werkenden tevreden over zijn of haar werk. Al is ‘tevreden zijn over’ niet zo’n heel veeleisende standaard.

Menselijke relaties blijken een grote bron voor werkplezier, de tweede horde. Tijdens corona hebben velen geleden onder het feit dat het moeilijker was om zich verbonden te voelen met collega’s. Daarnaast willen mensen ook het werk doen dat ze graag doen en liefst het grootst mogelijke deel van de werktijd. 

In deze categorie is het minder goed gesteld. Bij een Brits onderzoek moesten smartphonegebruikers aanduiden welke 40 activiteiten zij uitvoerden, en hoe goed of slecht zij zich daarbij voelden. Werk eindigde hier op een bedroevende voorlaatste plaats vóór ‘ziek in bed liggen’. 

Horde 3 is actief engagement. Mensen zijn geëngageerd als ze hun werk uitdagend vinden en als ze hun krachten of talenten kunnen gebruiken of ontplooien. Mensen moeten een zinvolle toekomstvisie krijgen en doelen die hen motiveren. Vrijheid en verantwoordelijkheid werkt in de meeste gevallen ook. 

In België is 13% van de werkende populatie actief geëngageerd, 63% niet geëngageerd, en 24% zelf actief ongeëngageerd. Dat zijn schrijnende cijfers.

De laatste en vierde horde naar werkgeluk – ook de moeilijkste – is hoe zinvol we ons werk vinden. Om mensen zinvol werk te geven, moet je zorgen dat hun werk ergens toe bijdraagt. Werk dat niet alleen goed is voor henzelf, maar ook voor anderen. Als organisatie zorg je er het best ook voor dat je een maatschappelijke meerwaarde hebt, die je ook helder onder woorden brengt.

OUR APPROACH
4D FRAMEWORK©

Om organisaties te begeleiden bij het stimuleren van wellbeing, lifelong learning en een duurzame aanpak rond hybrid working ontwikkelden wij het 4D framework©.  Dit dient als leidraad voor al onze webinars, workshops en adviesgesprekken.

UP-TO-DATE BLIJVEN ROND DEZE THEMA'S?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Get In touch